Wat je altijd al wilde weten over letselschade

Je hebt de term letselschade misschien hier en daar al eens horen vallen zonder echt goed te weten waar het nu precies over gaat. Toch is het belangrijk hiervan op de hoogte te zijn voor het geval je ooit bij een ongeval betrokken raakt waarbij een derde als verantwoordelijk en aansprakelijk kan worden aangezien. Je hebt rechten als slachtoffer, maar om die te kunnen claimen, moet je natuurlijk wel weten waarover je praat. 

De term letselschade helder uitgelegd

Onder letselschade verstaan we iedere vorm van fysieke of psychische schade die iemand ondervindt nadat diegene slachtoffer wordt in een ongeval met een verantwoordelijke en aansprakelijke derde. Met andere woorden alle schade die er niet zou geweest zijn als het ongeval niet had plaatsgevonden. Bij ieder ongeval kunnen de schadeposten anders zijn en dat zal dan ook meteen een verschil maken in de vergoeding die hiervoor zal toegekend worden. Wil je weten welke schadeposten er zijn en in welke situatie? Letselschade advocaat Eindhoven helpt je hierin verder.

Aan wie komt de letselschadevergoeding toe?

In de eerste plaats is het natuurlijk het slachtoffer van het ongeval dat recht heeft op de letselschadevergoeding. Deze vergoeding moet toelaten om in de gemaakte kosten die voortkomen uit het ongeval te voldoen. Medische kosten, medicatie en revalidatie zijn perfecte voorbeelden. Als echter het ongeval zo ernstig was dat het slachtoffer is komen te overlijden, dan komt de vergoeding toe aan de bij wet vastgelegde erfgenamen van het slachtoffer. In bepaalde gevallen kan er ook een vergoeding uitgekeerd worden aan de getuigen, dit wordt dan een shockschade genoemd.

Wie moet de letselschadevergoeding betalen?

Omdat een derde verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het ongeval, wordt van hem of haar ook het betalen van de letselschadevergoeding verwacht. Dit klinkt heel eenvoudig, maar de praktijk wijst anders uit. Niet zelden mondt een dergelijk dossier uit in een strijd waarin het slachtoffer volhardt in de overtuiging dat de derde verantwoordelijk en aansprakelijk is en zal die derde er alles aan doen om die aansprakelijkheid af te wimpelen. Nu komen we op het punt dat je maar beter te rade kunt gaan bij letselschade advocaat Alkmaar. Met een jarenlange ervaring en expertise in letselschade kunnen zij je helpen om de aansprakelijkheid ontegensprekelijk aan te tonen. Dit zal gebeuren in de vorm van een dossier dat bestaat uit een relaas van de feiten, uit medische attesten van je behandelende artsen, uit foto's van de plaats van het ongeval en uit een lijst van mensen die getuige waren bij het ongeval. Eens de aansprakelijkheid aangetoond is, zal je advocaat de correcte vergoeding hiervoor claimen.